معدن و زمين

Main My profile designer
در باره ي ما

بانك اطلاعاتي جامع و تخصصي مهندسي معدن و زمين شناسي
پيوند روزانه
کیت اگزوز ریموت دار برقی
کناف
ام دی اف
ارسال هوایی بار از چین
فضای سبز باغ ویلا
اطلاعات ساختمانها
خرید از علی اکسپرس
ساخت فروشگاه رایگان
دانلود آهنگ
:: تمام پيوندها ::
جستجو در سايت
"لطفا از کلمات کليدي براي جستجو استفاده کنيد !!!


طراح قالب

Www.loveseat.LoxBlog.Com
بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-هیپیدیومورف گرانولار (Hypidiomorphic granular) یا هیپ اوتومرف گرانول

هیپیدیومورف گرانولار (Hypidiomorphic granular) یا هیپ اوتومرف گرانولار
متداول ترین بافت دانه ای آن است که بعضی از اجزای تشکیل دهنده سنگ سابهیدرال،برخی یوهیدرال و بقیه آنهیدرال باشند،چنین بافتی تحت عنوان هیپیدیومورف گرانولار (Hypidiomorphic granular) یا هیپ اوتومرف گرانولار شناخته می شود.این بافت به بافت گرانیتی (Granitic texture) نیز مشهور است چون بهترین مثال برای این بافت سنگ گرانیت استنوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture),بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت سری ایت,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت شلیرین,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت غربالی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کاتکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کومولوفیری یا بافت گلومروپورفیری,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت گرافیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میرمکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میلونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت نمدی یا نمد مانند,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت های کلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت واریولیتی-واریول ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ویتروفیری-بافت فلسوفیری-بافت اورتوفیری,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-دروزه یا حفرات میارولیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-فنوکریست-مگافنوکریست-میکروفنوکریست,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-هیپیدیومورف گرانولار (Hypidiomorphic granular) یا هیپ اوتومرف گرانول,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-فنوکریست-مگافنوکریست-میکروفنوکریست

فنوکریست (Phenocryst) یا وصله-مگا فنوکریست-میکرو فنوکریست (Microphenocryst):
بلور های درشت و بزرگ را گویند.اگر فنوکرسیت ها به وسیله چشم معمولی قابل رویت باشند به آنها مگافنوکریست گویند و چناچه برای کشف فنوکریست ها نیاز به استفاده از میکرسکوپ باشد به آنها میکروفنوکریست گویندنوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture),بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت سری ایت,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت شلیرین,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت غربالی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کاتکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کومولوفیری یا بافت گلومروپورفیری,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت گرافیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میرمکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میلونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت نمدی یا نمد مانند,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت های کلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت واریولیتی-واریول ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ویتروفیری-بافت فلسوفیری-بافت اورتوفیری,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-دروزه یا حفرات میارولیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-فنوکریست-مگافنوکریست-میکروفنوکریست,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-هیپیدیومورف گرانولار (Hypidiomorphic granular) یا هیپ اوتومرف گرانول,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-دروزه یا حفرات میارولیتی

دروزه یا حفرات میارولیتی (Miarolitic vesicles) :
بافت آمیگدالوئیدال هرگز در در سنگ های پلوتونی دیده نمی شود.اگر چه سنگ های پلوتونی ممکن است که حاوی چنین حفرات نامنظمی باشند که توسط بلور های سابهیدار و یوهدرال که به طرف بیرون رشد کرده اند پر شده باشند که به آنها دروزه و یا حفرات میارولیتی گویند.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture),بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت سری ایت,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت شلیرین,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت غربالی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کاتکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کومولوفیری یا بافت گلومروپورفیری,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت گرافیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میرمکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میلونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت نمدی یا نمد مانند,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت های کلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت واریولیتی-واریول ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ویتروفیری-بافت فلسوفیری-بافت اورتوفیری,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-دروزه یا حفرات میارولیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-فنوکریست-مگافنوکریست-میکروفنوکریست,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ویتروفیری-بافت فلسوفیری-بافت اورتوفیری

بافت ویتروفیری (Vitrophyric texture) -بافت فلسوفیری (Felsophyric texture) -بافت ارتوفیری (Orthophiric texture) :
اگر فنوکریست ها در خمیره ای از شیشه قرار گرفته باشند بافت ویتروفیری را به وجود می آورند.اگر زمینه رشت توام انبوهی از کوارتز و فلدسپات باشد،بافت حاصل را فلسوفیری گویند.اگر همانگونه که در بیشتر تراکیت ها دیده می شود فلدسپات های زمینه به جای آنکه به صورت توفال های باریک (بلور های ریز کشیده و باریک) دارای اشکال مربع مستطیل کوتاه و ضخیم باشند،بافت را ارتوفیری گویند.
 نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture),بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت سری ایت,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت شلیرین,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت غربالی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کاتکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کومولوفیری یا بافت گلومروپورفیری,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت گرافیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میرمکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میلونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت نمدی یا نمد مانند,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت های کلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت واریولیتی-واریول ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ویتروفیری-بافت فلسوفیری-بافت اورتوفیری,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-دروزه یا حفرات میارولیتی,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت واریولیتی-واریول ها

واریول ها  (Varioles) و بافت واریولیتی (Variolitic texture) :
تودهای شعاعی یا دسته گندمی شکل را در سنگ های بازیکی واریول ها و بافت حاصله را بافت واریولیتی گویند.واریول ها معمولا دارای الیاف های پلاژیوکلاز منشعب همراه ویا بدون شیشه بین شکافی می باشند و یا اینکه از الیاف پلاژیوکلاز که دارای رشد توام به دانه های از پیروکسن،الیوین و یا کانه آهن می باشد،بوجود آمده اند.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture),بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت سری ایت,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت شلیرین,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت غربالی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کاتکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کومولوفیری یا بافت گلومروپورفیری,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت گرافیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میرمکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میلونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت نمدی یا نمد مانند,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت های کلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت واریولیتی-واریول ها,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت واریولیتی-واریول ها

واریول ها  (Varioles) و بافت واریولیتی (Variolitic texture) :
تودهای شعاعی یا دسته گندمی شکل را در سنگ های بازیکی واریول ها و بافت حاصله را بافت واریولیتی گویند.واریول ها معمولا دارای الیاف های پلاژیوکلاز منشعب همراه ویا بدون شیشه بین شکافی می باشند و یا اینکه از الیاف پلاژیوکلاز که دارای رشد توام به دانه های از پیروکسن،الیوین و یا کانه آهن می باشد،بوجود آمده اند.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture),بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت سری ایت,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت شلیرین,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت غربالی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کاتکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کومولوفیری یا بافت گلومروپورفیری,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت گرافیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میرمکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میلونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت نمدی یا نمد مانند,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت های کلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت واریولیتی-واریول ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ویتروفیری-بافت فلسوفیری-بافت اورتوفیری,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت های کلاستیکی

بافت های کلاستیکی (Clastic texture) :
بافت های گوناگونی وجود دارند که چون ظاهری ترک دار و شکسته دارند بهتر است به عنوان بافت های کلاستیکی از آنها نام برد.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture),بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت سری ایت,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت شلیرین,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت غربالی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کاتکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کومولوفیری یا بافت گلومروپورفیری,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت گرافیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میرمکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میلونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت نمدی یا نمد مانند,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت های کلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت واریولیتی-واریول ها,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت نمدی یا نمد مانند

بافت نمدی یا نمد مانند (Felty or felted texture) :
خمیره هولوکریستالین بعضی از سنگ های متراکم شامل میکرولیت های در هم فشرده و نزدیک به همی از فلدسپات ها می باشد که به صورت طرح های منضم در هم فرورفته به نظر می رسند.یک چنین زمینه ای بافت نمدی یا نمد مانند را بوجود می آورد.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture),بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت سری ایت,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت شلیرین,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت غربالی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کاتکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کومولوفیری یا بافت گلومروپورفیری,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت گرافیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میرمکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میلونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت نمدی یا نمد مانند,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت های کلاستیکی,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میلونیتی

بافت میلونیتی (Mylonitic texture) :
چناچه دانه ای شدن و شیرنگ () بلور ها بی نهایت زیاد باشد بافت را میلونیتی گویند.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture),بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت سری ایت,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت شلیرین,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت غربالی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کاتکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کومولوفیری یا بافت گلومروپورفیری,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت گرافیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میرمکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میلونیتی,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میلونیتی

بافت میلونیتی (Mylonitic texture) :
چناچه دانه ای شدن و شیرنگ () بلور ها بی نهایت زیاد باشد بافت را میلونیتی گویند.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture),بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت سری ایت,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت شلیرین,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت غربالی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کاتکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کومولوفیری یا بافت گلومروپورفیری,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت گرافیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میرمکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میلونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت نمدی یا نمد مانند,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میرمکیتی

بافت میرمکیتی (Myrmekitic texture) :
در این بافت توده های ریز کرمی شکل یا انگشتی شکل کوارتز در زمینه از پلاژیوکلاز سدیم معمولا از نوع الیگوکلاز وجو دارند که نتیجه جانشینی قسمت های حاشیه ای فلدسپات پتاسیم دار بویژه در مجاورت با پلاژِوکلاز می باشد که در اثر فعل و انفعالات ماگمایی و یا بعد از سخت شدن به وجود آمده است.  نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture),بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت سری ایت,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت شلیرین,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت غربالی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کاتکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کومولوفیری یا بافت گلومروپورفیری,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت گرافیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میرمکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میلونیتی,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت گرافیکی

بافت گرافیکی (Graphic texture) :
در بعضی از سنگ های آذرین سیلیسی بویژه گرانیت،کوارتز به صورت رشد توام با فلدسپات های آلکالی بوجود می آید که یا حاصل تبلور همزمان از یک مخلوط یوتکتیک (Eutectic mixture) می باشد و یا اینکه ازجانشینی یک کانی به وسیله کانی دیگر به وجود  آمده است که کوارتز معمولا به صورت بلورهای میخی شکل در زمینه آلکالی فلدسپات قرار می گیرد که حاصل آن بافت گرافیکی است.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture),بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت سری ایت,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت شلیرین,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت غربالی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کاتکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کومولوفیری یا بافت گلومروپورفیری,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت گرافیکی,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت گرافیکی

بافت گرافیکی (Graphic texture) :
در بعضی از سنگ های آذرین سیلیسی بویژه گرانیت،کوارتز به صورت رشد توام با فلدسپات های آلکالی بوجود می آید که یا حاصل تبلور همزمان از یک مخلوط یوتکتیک (Eutectic mixture) می باشد و یا اینکه ازجانشینی یک کانی به وسیله کانی دیگر به وجود  آمده است که کوارتز معمولا به صورت بلورهای میخی شکل در زمینه آلکالی فلدسپات قرار می گیرد که حاصل آن بافت گرافیکی است.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture),بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت سری ایت,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت شلیرین,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت غربالی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کاتکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کومولوفیری یا بافت گلومروپورفیری,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت گرافیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میرمکیتی,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کومولوفیری یا بافت گلومروپورفیری

بافت کومولوفیری (Cumulophyric texture) یا بافت گلومروپورفیری (Glomeroporphyric texture) :
سنگ های که در آنها فنوکریست هابه صورت دسته و یا خوشه های مشخص تجمع یافته اند بافتی به نام کومولوفیری یا گلومروپورفیری یا به وجود می آورند.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture),بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت سری ایت,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت شلیرین,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت غربالی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کاتکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کومولوفیری یا بافت گلومروپورفیری,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت گرافیکی,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کاتکلاستیکی

بافت کاتکلاستیکی (Cataclastic texture) :
در بافت پیروکلاستیکی چناچه خرد شدگی و قطعه قطعه شدن بلورها نتیجه حرکات بعد از سفت و سخت شدن ماگما باشد این بافت را به وجود می آورد.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture),بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت سری ایت,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت شلیرین,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت غربالی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کاتکلاستیکی,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت غربالی

بافت غربالی (Sieve texture) :
  این بافت با حضور انگلزیونهای (Inclusion)  فراوان در بلور های بزرگ اسفنجی مشخص می شود.اگر چه بیشتر در سنگ های دگرگرونی متداول است اما در سنگ های آذرین بویژه در دیوریت ها و دیگر سنگ های پلوتونیکی با منشا هیبریدی نیز مشاهده می شودنوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture),بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت سری ایت,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت شلیرین,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت غربالی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کاتکلاستیکی,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت شلیرین

بافت شلیرین (Schlieren texture) :
به بافت سنگ گرانیتی گفته می شود که در آن نوار های غیره مشخص تیره رنگی وجود داشته باشد.این نواره های تیره رنگ یا نتیجه تفکیک مواد تیره هستند و یا به علت جذب نشدن کامل مواد خارجی در ماگما بوجود آمده اند.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture),بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت سری ایت,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت شلیرین,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت غربالی,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت سری ایت

بافت سری ایت (Seriate texture) :
در بسیاری از سنگ ها که دارای بافت پرفیری می باشند کانی های که به صورت بلور های درشت اولیه دیده می شوند به صورت بلور های ریز در خمیره سنگ هم وجود دارند وخیلی وقت ها هم تغییر ناگهانی در دانه بندی وجود ندارد بلکه این تغییر تدریجی است.بافتی که به این ترتیب به وجود می آید به نام بافت سری ایت نامیده می شود.این بافت شان دهنده این مهم است که تبلور بلور های خمریه و بلور های درشت همزمان صورت گرفته و دومرحلبه تبلور وجود نداشته است.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture),بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت سری ایت,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی

بافت دیکتی تاکسیتی (Diktytaxitic texture) :
نوعی از حفرات که در بعضی از گدازها و سنگ های آذرآوری دیده می شود به عنوان بافت دیکیتی تاکسیتس مشهور است.این بافت متیجه حفران فراوان ریز،زاویه دار و فضاهای نزدیک به هم مابین توفال های فلدسپاتی با جهت یابی دلخواه می باشد.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture),بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت سری ایت,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture)

بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture)
چناچه اکثر کانی های یک سنگ به طور تقریبا هم بعد باشند این بافت به وجود می آید.مثلا پگماتیت ها دارای بافت دانه ای بی نهایت درشت،بیشتر سنگ های پلوتونیکی دارای بافت دانه ای درشت و بسیاری از سنگ های دایکی و گدازه ای دارای بافت دانه ای ریز می باشند.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture),بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال

بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال :
گازه ای منبسط شده در گدازهای کم عمق اغلی تشکیل حفرا ت را می دهند.این حفرات معمولا کروی شکل یا تخم مرغی شکل ویا دارای کنار های قوسی شکل می باشند.اما اکثر آنها دارای حفرات بسیار نامنظمی می باشند.این حفرات ممکن است که بعدها با کانی های دوتریک یا ثانویه مانند کالسدونی،کلریت،کلسیت و زئولیت پر شودکه حاطا آن بافت آمیگدالوئیدال است.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture),|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی

بافت پیلوتاکسیتی (Pi;otaxitic texture) یا تراکیتی (Trachytic texture) :
در بسیار ی از آندزیت ها و تراکیت ها انبوهی از میکرولیت های فلدسپاتی به صورت نیمه موازی در نتیجه جریان مرتب شده اند و فضاهای بین آنها به وسیله مواد میکرو یا کریپتوکریستالن اشغال شده است.این بافت را بافت پیلوتاکسیتس یا تراکیتی گویند. نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت حفره پر کن یا بادامکی یا ویزیکولار و یا آمیگدالوئیدال,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی

بافت پیروکلاستیکی (Pyroclastic texture) یا اتوکلاستیکی (Autoclastic texture) :
از بافت های کلاستیکی می توان بافت پیروکلاستیکی را نام برد که بافت شاخص محصولات  قطعه دار آتشفشانها می باشند.بعضی از ماگماها حتی پس از آنکه تقریبا به طور کامل متبلور شده اند باز هم به حرکت خود ادامه داده به طوری که بسیاری از بلور های آن در اثر ساییده شدن به یکدیگر در حین جریان تفریق گرانوله و گرد می شوند و این بافت را به وجود می آورند.این بافت را می توان در مجاورت حاشیه های نفوذی بزرگ گرانیتی،گرانودیوریتی و نیز در آنورتیتیت ها و نیز در سنگ های الترامافیکی متل دونیت ها مشاهد کرد. نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیلوتاکسیتی یا تراکیتی,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی

بافت پویکی لیتی (Poikilitic texture) :
سنگ های که در آنها دانه های بیشماری از کانی های گوناگون در جهات متفاوت در داخل کانی های درشت که از نظر نوری مداوم و از نظر ترکیب شیمیایی متفاوتند به طور کامل ضمیمه شده اند بافت پویکی لیتی را به وجود می آوردند.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پیروکلاستیکی یا اتوکلاستیکی,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی

بافت پروتوکلاستیکی (Protoclastic texture) :
معمولا این بافت در اثر تبلور مایعات باقیمانده پس از آنکه جریان ماگماتیکی به پایان رسیده بوجود می آیند وبه صورت رگه ها و لکه های بین شکافی از مواد خرد نشده و موادی که تحت فشار قرار نگرفته اند،در بین اجزای گرانوله شده مشخص می گردد.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پویکی لیتی,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی

بافت پرلیتی (Perlitic texture) :
در اغلب سنگ های شیشه ای شکستگی های ریز و گاهی متحدالمرکز مشاهده می شود که به علت سرد شدن به وجود آمده است که به آن بافت پرلیتی گویند.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پروتوکلاستیکی,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی

بافت پرفیری (Porphiyritic texture) و بافت مزوستازی (Mesostasis texture) :
بسیاری از سنگ های آذرین حاوی بلور های بزرگ در یک خمیره دانه ریز یا شیشه ای می باشند که به چنین بافتی در بعضی مواقع مزوستاری گویند.اما معولا بافت با دانه بندی نا هم بعد را بافت پرفیری گویند.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرلیتی,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی

بافت بوستونیتی (Bostonitic texture) :
این بافت یکی از بافت های شعاعی است که در سنگ های دایکی دانه متوسط یا دانه ریز خاصی دیده می شود و از توفال های در هم قفل شده و نامنظم فلدسپات های آلکالی و به صورت گرو های منشعب نامرتب به وجود آمده است.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت پرفیری-بافت مزوستازی,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای

بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای (Intergranular texture) :
در بسیاری از گدازه ها و سنگ های نیمه عمیق مخصوصا بازالت ها و دیابازها فواصل زاویه دار بین فلدسپات ها (پلاژیوکلاز ها) به وسیله کانی های آهن و منیزیم دار،معمولا الیوین و پیروکسن و کانی های فلزی آهنی با جهت یابی دلخواه اشغال می گردد که نتیجه آن بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای است.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت بوستونیتی,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال

بافت اینترسرتال (Intersertal texture) :
 اگردر بافت اینتر گرانولار فضاها به وسیله شیشه،مواد کریپتوکریستالین و یا کانی های ثانویه و غیر گرانولار دوتریکی مثل سرپانتین،کلریت،اپیدوت،زئولیت و سودالیت پر شود در این صورت بافت حاصله اینترسرتال نامیده می شود.در بسیاری از گداز ها،شیشه فضای بین میرکرولیت های فلدسپات ها را با جهت یابی دلخواه اشغال می کند و درنتیجه بافت اینترسرتال به بافت هیالوافیتیک نزدیک می گردد.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترگرانولار یا بین دانه ای,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف

بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular) یا اتومورف گرانولار
اگر کانی های عمده یا در واقع کانی های اصلی سنگ به صورت یوهیدرال یا شکل دار باشند بافت حاصله را پان ایدیومورف گرانولار یا اتومورف گرانولار گویند.از آنجایی که این بافت در بهترین شکل در سنگ های تیره و نیمه عمیق بوجود می اید،سنگ را لامپروفیر و بافت حاصله را لامپروفیری (Lamprophiric texture) گویند.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اینترسرتال,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار

بافت اوسلار (Ocellar texture) :
در برخی از سنگ های پرفیری،فنوکریست ها شبیه به چشم می باشند و قسمتی از آنها و گاه تمام آنها به وسیله یک ترتیب شعاعی یا مماس بلور های با رشد بعدی در بر گرفته شده اند که بافت چنین سنگ های را اوسلار گویند.این بافت در فنولیت ها بهتر دیده می شود که در آنها بلور های درشت نفلین به وسیله سوزن های ظریف خزه ای شکل از نوع آژیرین و یا آمفیبول های سدیم دار به صورت قشری پوشانده شده است.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ایدیومورف گرانولار (Panidiomorphic granular)-سنگ لامپیروفیر-باف,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا

بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرانولار
اگر چناچه تمام اجزای تشکیل دهنده سنگ آنهیدارل یا بی شکل باشند بافت سنگ را آلوتریمومورف گرانولار گویند.به علت اینکه این بافت در میان آپلیت ها متداول است بافت مزبور را بافت آپلیتی (Aplitic texture) نیز گویند.اسمی دیگر این بافت عبارتند از:بافت دانه شکری (Sugary texture) و بافت ساکاروئیدی (Saccharoidal texture).نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک

بافت افیتیک (Ophitic texture) -بافت ساب افیتیک (Subopgitic texture) - بافت هیالوافیتیک (Hyaloophitic texture) :
در بعضی از سنگ های آذرین بویژه گابروها و دیاباز ها تفال های از پلاژیوکلاز در خمیره ای از اوژیت و یا پیژونیت های سابهیدرال و درشت قرار می گیرند به طوری که در مقاطع نازک،توفال های فلدیپات که طول متوسط آنها از قطر دانه های پیروکسن تجاوز نمی کند،به نظر می رسد که کاملا و یا به طور زیاد در پیروکسن ضمیمه شده اند که حاصل آن بافت افیتیک می باشد.چناچه طول متوسط توفال های پلاژیوکلازی از قطر دانه های پیروکسن تجاوز کند و پیروکسن،پلاژیوکلازها را خیلی کم در بر گیرد بافت را ساب افیتیک گویند و اگر شیشه به جای پیروکسن قرار گیرد بافت حاصل هیالوافیتیک نامیده می شود.نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,|


بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها

اسفرولیت ها (Spherulites) و بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها (Axiolites) :
در بعضی گدازهای سیلیسی و سنگ های درونی کم عمق مخصوصا آنهایی که از نظر شیشه غنی می باشند،آگرگات های شعاعی از کانی های سوزنی . الیافی بسیار متداول است.اینها را اسفرولیت ها و بافت حاصل را را بافت اسفرولیتی گویند.بعضی از آنها واقعا کروی و برخی دیگر در اثر نداخل دوطرفه در حین نمو،پلی گونال می باشند.عده ای دیگر که در طول یک محورمرکزی طویل شده اند آکسیولیت نامیده می شوند. 

 نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اسفرولیتی - آکسیولیت ها-اسفرولیت ها,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت افیتیک-بافت ساب افیتیک-بافت هیالوافیتیک,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت آلوتریومورف گرانولار (Allotriomorphic granular) یا زینومورف گرا,بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت اوسلار,|


معرفي سايت-سایت های مربوط به انجمن ها،دپارتمان ها،موسسات،سازمان ها،شرکت ها،کارخانه ها،دانشکده ها،دان

www.lib.utexas.edu/maps/map-sites/wea-sites. html

سایت کتابخانه دانشگاه تگزاس

.....................................

www.mg.mtu.edu/

این سایت مربوط به کالج مهندسی معدن در MICHIGAN می باشد

..................................................

www.mines.edu/academic/mining/

سایت دانشگاه مهندسی معدن دانشگاه COLORDO

..................................

www.mining-media.com/ca/index.html

این سایت به معرفی مجله به نام COAL AGE پرداخته است

......................................

www.mining-media.com/emj/index.html

سایت ژورنال مهندسی معدن به نام E&MJ

.......................................

www.miningrecord.com/

این سایت یک منبع بین المللی خبری برای اخبار و رویدادهای معدنی محسوب می شود

...............................

www.msha.gov/

سایت سازمان حمایت از کارگران در آمریکا

............................

www.phschool.com/science/planetdiary/

 این سایت به ژورنالی تحت عنوان دفتر خاطرات زمین تعلق دارد

...................

www.planetary.org/programs/projects/solar-sailing/

این سایت به انجمن بین المللی تحقیقات نجومی تعلق دارد

.........................

www.pttc.org/news-press.htm

در این سایت به معرفی و ارائه یک ژورنال تخصصی درباره مخازن نفتی و زمین شناسی مخازن نفتی پرداخته شده است

.....................................

www.red-systems.com/

این شرکت در زمینه ساخت ابزارهای هشداردهنده زلزله به تحقیق و بررسی مشغو لاست

....................

 www.sdnhm.org/kids/minerals/

این سایت به ارائه یک مجله آموزشی الکترونیکی درباره کانی ها برای کودکان می پردازد

...................

www.seas.columbia.edu/krumb/

دپارتمان مهندسی زمین شناسی وبوم شناسی دانشگاه HENRY KRUMB که به معرفی فعالیت های خود در این سایت پرداخته است

...................

www.seismo.unr.edu/

این سایت به معرفی مرکز زلزله شناسی NEVADA در آمریکا پرداخته است

...................

www.uaf.edu/sme/index.html

سایت دانشکده مهندسی معدن دانشگاه ALASKA

....................

www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html

این سایت به ژورنال تخصصی زمین شناسی و بررسی لایه های زمین که در دانشگاه بریکلی آمریکا منشر می شود،تعلق دارد

.......................

www.unr.edu/mines/mine-eng/

سایت دانشکده مهندسی معدن دانشگاه NEVADA

……………..

www.usmra.com/

سایت انجمن کمک رسانی به حوادث معادن آمریکا

.................

انجمن معدن کانادا

http://64.26.142.109/www/index2.php

.............................................

دپارتمان زمین شناسی آمریکا

http://academic.bowdoin.edu/geology

............................................

زمین شناسی،دانشگاه آکادیا،نوا اسکاتیا،کانادا

http://ace.acadiau.ca/science/geol/home.htm

................................................

دپارتمان

زمین شناسی و ژئومورفولوژی،آمریکا

http://activetectonics.la.asu.edu/

............................................

سازمان زمین شناسی ایالت ایندیانا

http://adamite.igs.indiana.edu/

................................................

بخش فیزیک و زمین شناسی،آمریکا

http://adswww.harvard.edu/

.......................

شبکه هواشناسی آریزونا،آمریکا

http://ag.arizona.edu/azmet

........................

بخش منابع طبیعی و کشاورزی،محیط زیست آمریکا

http://ag.udel.edu/

.........................

شبکه علمی کشاورزی و منابع طبیعی ایران

http://agr.ir/

...........................

این سایت به معرفی گروه تحقیقاتی شهاب شناسی ناسا می پردازد

http://aio.arc.nasa.gov/~leonid/

...................................

انستیتو نفت آمریکا

http://api-ec.api.org/intro/index_noflash.htm

............................

دپارتمان زمین شناسی،دانشگاه دیتون،اوهایو،آمریکا

http://artssciences.udayton.edu/geology

.................................

این سایت به باشگاه الکترونیکی نجوم ایران تعلق دارد

http://astro.schoolnet.ir

.......................

برنامه تحقیقات زمین شناسی سیارات آریزونا،آمریکا

http://astrogeology.usgs.gov/

...................

آزمایشگاه اتمسفر ناسا

http://atmospheres.gsfc.nasa.gov/

..............

کمیسیون نقشه های زمین شناسی جهان

http://ccgm.free.fr/index_gb.html

......................

سیستم اطلاعات داده های دینامیک پوسته،آمریکا

http://cddis.gsfc.nasa.gov/

.........................

سایت مرکز تحقیقات درزمینه گاز کربنیک

http://cdiac.esd.ornl.gov/

.........................

مرکز آنالیز اطلاعات دی اکسید کربن،آمریکا

http://cdiac.ornl.gov/

............................

شبکه آموزش علوم زمین کانادا

http://cgen.bio.ns.ca/

...............................

مرکز تحقیقات آبهای زیرزمینی ،آمریکا

http://cgr.ese.ogi.edu/

.......................

دپارتمان زیست محیطی،دانشگاه میشیگان

http://chemistry.nmu.edu/envsci/envhomepage2/index.htm

......................

انتشارات انجمن رس ها و کانی های رسی،انگلستان

http://cms.lanl.gov/journal_.html

........................

دپارتمان زمین شناسی دریایی،آمریکا

http://comp.uark.edu/~sboss/margeol.htm

......................

سایت مرکز تحقیقاتی و محاسباتی پروژه های نجومی

http://csep1.phy.ornl.gov/

...........................

مرکز خدمات داده و اطلاعات زمین شناسی ناسا

http://daac.gsfc.nasa.gov/

........................

http://envirolab.nrcan.gc.ca

این سایت به گروه منابع طبیعی کانادا تعلق دارد

......................................

http://eosweb.larc.nasa.gov/

مرکز بین المللی جمع آوری اطلاعات مربوط به اتمسفر در این سایت به ارائه بانک اطلاعاتی از داده دها و اطلاعات جمع اوری شده در آن موسسه می پردازد

...........................................

http://gcmd.gsfc.nasa.gov/

سایت مرکز پیش بینی آب و هوای سازمان فضایی آمریکا

...............................................

http://geomag.usgs.gov/

سایت مرکز تحقیقات نیروی جاذبه زمین و حوزه های مغناطیسی زمین

...................................

http://gmr.minsocam.org/

سایت مرکز تحقیقات زمین شناسی آمریکا

...........................................

http://hvo.wr.usgs.gov/

سایت مرکز مطالعات آتشفشان هاوایی

......................................

http://mae.ce.uiuc.edu

سایت مرکز زلزله شناسی دانشگاه linois  ،خطراتزمین لرزه،زمان وقوع و مهندسی ژئوفیزیک

...............................................

http://maps.jpl.nasa.gov/

این سایت توسط انستیتوی تکنولوژی های کالیفرنیا و تحت نظارت سازمان فضایی آمریکا ناسا اداره می گردد

..............................

http://nai.arc.nasa.gov/

انستیتوی مطالعات حیات در فضا که تحت نظر سازمان فضایی آمریکا،ناسا فعالیت می کند

..................................................

http://pds.jpl.nasa.gov/

در این سایت که به ناسا تعلق دارد می توان به اطلاعاتی درباره سیارات منظومه شمسی دست پیدا کرد

..............................................

http://petrology.oxfordjournals.org/

معرفی و ارائه ژورنالی تخصصی درباره سنگ شناسی،منتشر شده در دانشگاه آکسفورد

.............................................

http://science.nasa.gov/newhome/headlines/essd5feb97-1.htm

سایت مرکز تحقیقات فضایی مارشال

.........................................

http://seismo.um.ac.ir/ast/

انجمن نجوم آماتوری آسمان توس در استان خراسان که به معرفی انجمن و فعالیت هایش می پردازد

...................................

http://soil.scijournals.org/

این سایت به ژورنال تخصصی مرکز تحقیقات خاک آمریکا تعلق دارد

....................................

http://soils.usda.gov/education/resources/k-12/ lessons/profile/

ارائه یک ژورنال تخصصی درباره خاک

........................................

http://solar-center.stanford.edu/

سایت مرکز تحقیقاتی دانشگاه استنفورد در رابطه با خورشید

..............................................

http://space.rice.edu

در این سایت که متعلق به موسسه ی فضایی رایس می باشد،شرایط آب و هوایی،ابزار رصدخانه ها،پیشگویی آب و هوا در فضا و سایت های اینترنتی موجود در زمینه فضا ارائه می شود

.....................................

http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html

این سایت به مرجع اطلاعاتی کسترده ناسا در زمینه خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی تعلق دارد

.....................................

http://ulysses.jpl.nasa.gov/

این سایت به لابراتور تحقیقاتی ماهواره ای استفاده کننده از نیرو محرکه جت اختصاص دارد

....................................

http://umbra.nascom.nasa.gov/

سایتSDAC که اختصار مرکز تحقیقات و بررسی بر روی اطلاعات خورشید می باشد را می توان به عنوان یک مرکز آنالیزگر اطلاعات درباره خورشید دانست

.......................................

http://webmineral.com/

سایت مرکز اطلاعات کانی شناسی

............................

http://www.agu.org/journals/tc/

در این سایت به معرفی ژورنالی تخصصی به  نام دگرگونی های پوسته زمین پرداخته می شود

.....................................

http://www.aplg.com/


نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |پنج شنبه 19 آبان 1390برچسب:,

|


معرفي سايت-سایت های فعالیت کننده در زمینه زمین،زمین شناسی،نقشه های زمین شناسی و جغرافیا

http://www.streamsim.com/

در این سایت می توان با نرم افزارهای تخصصی زمین شناسی آشنا شد

..............................

http://www-das. uwyo. edu/~geerts/cwx/notes/ chap01/geology.html

در این سایت به بررسی دوره های مختلف زمین شناسی پرداخته شده است

.....................................................

http://www-istp.gsfc.nasa.gov/

این سایت به تاثیرات خورشید بر روی کره زمین از قبیل قطب های مغناطیسی زمین و مناطق جغرافیایی مغناطیسی می پردازد

.................................

 http://www-personal. umich.edu/~ copyrght/ image/

سایت انجمن جغرافی

............................

http://zebu.uoregon.edu/~soper/Earth/earthtemp.htm

در این سایت به ارائه مطالب آموزشی پیرامون حرارت زمین پرداخته می شود

...........................

www.bgc.or

سایت باستان شناسی

...................................................

www.colorado.edu

در این سایت خطرات طبیعی و حوادث غیر مترقبه ی طبیعی بررسی می شود

................................

www.cotf.edu/ete/modules/msese/earthsysflr/geotime.html

این سایت با ارائه مطالبی درباره دوره ههای زمین شناسی و هرکدام از این دوره ها پرداخته است

.....................................

www.dinosauria.com

در این سایت مطالبی درباره دایناسورها،دیرینه شناسی و مجلات قابل مشاهده است

..................................

www.earthsci.org/teacher/basicgeol/contents.html

این سایت به ارائه مطالبی درباره مواد داخل زمین یعنی همان ماگما می پردازد

...............................

www.earthscienceworld.org/

سایت علوم زمین

...........................

www.egee.psu.edu/

این سایت یک مرکز اطلاع رسانی درباره رشته های مرتبط با زمین شناسی،معدن و مهندسی استخراج مواد نفتی از زمین می باشد

....................................

www.epalaeontology.com/html/

دیرین شناسی،فسیل ها و تاریخ شناسی تحقیقاتی عنوان های این سایت را تشکیل می دهند

...........................

www.erosioncontrol.com/ec.html

کنترل فرسایش نامی است که برای این سایت در نظر گرفته شده است

......................

www.fotogeo-jwieczorek.ans.pl/

د راین سایت می توان به یک گالری از تصاویر تخصصی زمین شناسی دسترسی پیدا کرد

................................

www.geobop.com

در این سایت مطالبی درباره منابع طبیعی،گونه های مختلف حیوانات،علوم زمین شناسی و فسیل شناسی موجود است

..............................

www.geomag.bgs.uk

در این سایت موسسه زمین شناسی در آمریکا،علوم زمین شناسی،زمین شناسی،مجلات زمین شناسی و کتاب ها موجود است

.........................

www.gesource.ac.uk/worldguide/html/image-2195.html

سایت مرکز اطلاعات بین المللی تحقیقات زمین شناسی

.................................

www.hamkelasy.com/civilengineering/

سایت همکلاسی در این جا به ارائه مقالات عمران و زمین شناسی می پردازد

.................................

www.itis-molinari.mi.it/geo.html

این سایت به مرکز اطلاعاتی و محاسباتی حالات ژئوفیزیکی زمین اختصاص دارد

...............................

www.jpinstitute.com

در این سایت مطالبی درباره موسسه ی پارک ژوراسیک کودکان،بزرگسالان،محققان،دانشمندان و دایناسور ها موجود می باشد

.....................................

www.mohassel.com/geography.html

این سایت به نام محصل به ارائه مطالبی درباره زمین شناسی و جغرافیا به زبان فارسی می پردازد

...........................

www.paleobiogeography.org

در این سایت مطالبی درباره ابعاد فضایی موجودات زنده در دوران های مختلف زمین شناسی و سیر تکامل تدریجی این جانداران موجود است

.......................

www.panspermia.org

در این سایت مطالبی درباره تاریخچه و بنیاد جهان،پیدایش منشاء و چگونگی زندگی بر روی زمین و پیدایش حیات در کره زمین موجود است

.......................

www.pelagic.org

در این سایت مطالبی درباره گسترش سطح زمین و اقیانوس ها موجود می باشد

..................

www.phy6.org/earthmag/demagint.htm

 این سایت به ارائه مطالبی درباره فرضیات ویلیام گیلبرت درباره نیروی جاذبه کره زمین می پردازد

..................

www.platetectonics.com

در این سایت زمین از نقطه نظر زمین شناسی،ساختار طبقاتی زمین،ورقه های زمین شناسی،ساختار نمونه ی زمین و زمین شناسی  بررسی می شود

.........................

www.rivernetwork.org

در این سایت مطالبی درباره رودها،منابع رودخانه ای و منابع طبیعی رودخانه ها موجود می باشد

....................

www.rockware.com

در این سایت مطالبی درباره علوم زمین شناسی و نقشه های رنگی موجود می باشد

................................

www.sentex.net/~tcc/pothole.html

این سایت مطالبی درباره غارها و شکاف های عمیق در کوها و مناطق سنگی پرداخته است

......................

www.thetech.org/exhibits-events/ online/ quakes/ inside/

در این سایت به ارائه مطالب آموزشی درباره لایه های درونی زمین و لرزه های درونی زمین پرداخته شده است

..................

www.toyen.uio.no/palmus/galleri/forsider/english/menneske.htm

این سایت به معرفی یک موزه دیرین شناسی پرداخته است

................

www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html

این سایت به ژورنال تخصصی زمین شناسی و بررسی لایه های زمین که در دانشگاه بریکلی آمریکا منشر می شود،تعلق دارد

.......................

www.uh.edu/~jbutler/anon/anoncoursestructure.html

این سایت به ارائه یک مرجع اطلاعاتی درباره ساختمان زمین پرداخته است

.....................

مطالعه محیط زیست جغرافیایی،آفریقای جنوبی

http://academic.sun.ac.za/geog-enviro/index_a.htm

.........................................

تکنولوژی کاربردی زمین شناسی و ژئوشیمی جهانی

http://agg.pnl.gov/

............................

نقشه هایی از مناطق مختلف دنیا

 http://alov.org/index.html

....................................

نقشه زمین شناسی ایران

http://certmapper.cr.usgs.gov/website/worldmaps/viewer.htm

..............................

در این سایت برنامه کامپیوتری دولتی در آمریکا،علوم زمین شناسی،زمین شناسی تشکیلات ناسا و جدیدترین اخبار و شبکه های اینترنتی مورد نظر است

 http://daac.gsfc.nasa.gov

......................

http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/BlueMarble/

کره زمین در این سایت مورد بحث و بررسی منجمان و ستاره شناسان سازمان فضایی آمریکا قرار می گیرد

..........................

http://earthquake.usgs.gov/

در این سایت به ارائه نقشه هایی ارز محل های پر خطر از نظر زلزله در جهان پرداخته می شود

...............................................

http://earthquake.usgs.gov/image_glossary/

این سایت به ارائه دایرة المعارف تخصصی همراه با عکس در باره زمین شناسی می پردازد

.................................

http://ebeltz.net/glacier/glacglos.html

این سایت یک دایرة المعارف درباره رودخانه های یخی و یجچال های کوهستانی ارائه می دهد

..........................

http://edc.usgs.gov/geodata/

در این سایت امکان دانلود اطلاعات و نقشه های توپوگرافی ا زمناطق مختلف کره زمین فراهم آمده است

....................................

http://en.wikipedia.org/wiki/Erosion

این سایت به ارائه اطلاعاتی درباره فرسایش زمین و صخره ها می پردازد

......................................

http://facstaff.uww.edu/mccreadd/

در این سایت به ارائه مطالبی درباره ماه و خطای حاصل از دید در ارتفاع پرداخته می شود

..........................................

http://gcmd.gsfc.nasa.gov

در این سایت زمین شناسی،تاثیرات متقابل زمین و خورشید بر یکدیگر،اتمسفر،زیست کره،اقیانوس ها،سطح خشکی زمین،برف و ابعاد انسانی پرداخت می شود

...............................................

http://geology.er.usgs.gov/paleo/siteindex.shtml

در این سایت اطلاعاتی در باره فسیل،سنگ های مرجانی و ... را میتوان مشاهده کرد

........................................................................

http://historyearthscience.org/

در این سایت به ارائه تاریخچه ای بر زمین شناسی پرداخته می شود

..................................................

http://illustrator.ucsd.edu/portfolio.html

در این سایت می توان تصاوییر گرافیکی و شماتیک و همچنین عکس های از عناوین مختلف زمین شناسی را مشاهده کرد

........................................

http://italiangeology.tripod.com/

در این سایت به ارائه مطالبی درباره پوسته زمین و لایه های پرداخته می شود

........................................

http://pubs.usgs.gov/publications/text/dynamic.html

ارائه مطالبی درباره مقدمه ای بر شناخت کره زمین،نگاهی بر گذشته زمین،اطلاعاتی درباره حرکت لایه و صفحات زمین

........................................................

http://users.indigo.net.au/don/

در این سایت به بررسی لایه ها و ورقه های تشکیل دهنده پوسته زمین پرداخته می شود

..........................

http://www.agu.org/journals/tc/

در این سایت به معرفی ژورنالی تخصصی به  نام دگرگونی های پوسته زمین پرداخته می شود

.....................................

http://www.astrobiology.com/

در این سایت به بررسی وجود یا عدم جود حیات در کائنات پرداخته می شود.

.........................................

 

http://www.cadastral.com/

ارائه مطالبی درباره تاریخچه و روش های نقشه برداری از قدیم تا کنون

...........................................

http://www.earthsoft.com/

این سایت به معرفی نرم افزارهای تخصصی زمین شناسی تولیده شده توسط این شرکت(earthsoft) می پردازد

...................................

http://www.estwing.com/

این سایت در زمینه تولید ابزارهای کاربردی در زمین شناسی به فعالیت می پردازد

..........................

http://www.f-by.de/paleo/paleosol.htm

در این سایت به بررسی لایه های مختلف خاک که نشان دهنده دوره های مختلف زمین شناسی می باشد،می پرازد

..........................

http://www.gaea.ca/

معرفی نرم افزارهای تخصصی زمین شناسی

...............................

http://www.geoatlas.com/

ارائه نقشه های مختلف از سرتاسر کره زمین

..................................

http://www.lsrp.com/

معرفی ابزارهای کارآمد مورد استفاده در نقشه برداری

.....................................

http://www.maphistory.info/

ارائه مطالبی پیرامون تاریخچه نقشه های موجود در موزه ها

.......................................................

http://www.nineplanets.org/earth.html

در این سایت به کره زمین پرداخته می شود

...............................

 

 

 نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |پنج شنبه 19 آبان 1390برچسب:,|


معرفي سايت-سایت های فعالیت کننده در زمینه زلزله،زمین لرزه و آتشفشان ها

http://www.seismo.unr.edu/

سایت مرکز لرزه نگاری نوادا در آمریکا

..................................

http://www.volcanolive.com/

سایت مرکز مطالعات آتشفشان هاوایی

.............................

www.ceri.memphis.edu/

این سایت به مرکز تحقیقاتی و اطلاعاتی زلزله تعلق دارد

......................

www.curee.org

سایت مهندسی ژئوفیزیک و زمین لرزه و تحقیقات مهندسی زلزله

...........................

www.ejge.com/index-ejge.htm

در این سایت می توان با ژورنال تخصصی ژئوتکینک که در رابطه با ساختار زمین و اصول زلزله می باشد آشنا شد

............................................

www.employees.org/~vsukavan/equip.html

این سایت به آموزش درباره کارهایی که در هنگام روی دادن زلزله باید انجام داد تا از نهایت ایمنی برخوردار بود،می پردازد

.................................

www.geokem.com

در این سایت مطالبی درباره سنگهای آتشفشانی آسمان و زمین،آتشفشانها و مناطق جغرافیایی موجود است

....................................

www.norvol.hi.is

در این سایت مطالبی درباره کوه های آتشفشانی،فوران آتشفشانی عظیم،سمینارها و کوه آتشفشان ایسلند موجود است

....................

 www.red-systems.com/

این شرکت در زمینه ساخت ابزارهای هشداردهنده زلزله به تحقیق و بررسی مشغو لاست

....................

www.ruhr-uni-bochum.de/kib-kon/

در این سایت به معرفی نرم افزار شبیه سازی میزان مقاومت بناها در برابر زلزله پرداخته شده است

..........................

www.seismo.unr.edu/

این سایت به معرفی مرکز زلزله شناسی NEVADA در آمریکا پرداخته است

...................

www.volcanolive.com

در این سایت مطالبی درباره فوران های آتشفشانی،کوه های آتشفشانی،جدیدترین اخبار مربوط به فوران های آتشفشانی و مناطق آتشفشانی موجود است

...............

www.volcanolive.com/iran.html

در این سایت به معرفی ققل آتفشانی ایران پرداخته شده است

...................

در این سایت کاهش میزان اثرات زمین لرزه در مناطق ساحلی،کاهش تلفات جانی و مالی پس از زمین لرزه،کاهش خطرات احتمالی حاصل از زمین لرزه پرداخته می شود

http://crew.org

.........................................

http://earthquake.usgs.gov

در این سایت زلزله و خطات احتمالی،علوم  و خطرات احتمالی،چگونگی کاهش خطرات زمین لرزه،زمین لرزه،زمین شناسی،آمار آخرین زمین لرزه و فرهنگ لغات فنی زمین لرزه موجود می باشد

............................................

http://earthquakeadvisor.com/

در این سایت به معرفی ابزاری برای هشدار دادن در هنگام زلزله پرداخته می شود

..............................

http://geohazards.cr.usgs.gov

دراین سایت خطرات زمین لرزه در امریکا،زمین لرزه،مغناطیس مین و مکانم های زلزله خیز مورد بحت قرار می گیرد

.................................................

http://mceer.buffalo.edu/

سایت مرکز تحقیقات بین المللی زلزله و زمین لرزه

.......................................

http://quake.exit.com/

در این سایت به یک روش جدید برای پیش بینی زلزله ها با استفاده از حالات ابرها در بالای منطقه موردنظر پرداخته می شود

.......................................

http://volcano.und.nodak.edu

در این سایت کو های آتشفشانی،آخرین فوران های آتشفشانی،نام کوه و منطقه جغرافیایی مربوطه ارائه داده می شود

.........................................

http://volcano.und.nodak.edu/

 این سایت به ارائه مطالب مفید و آموزشی درباره آتشفشان ها می پردازد

....................................

http://volcanoes.usgs.gov

در این سایت آتشفشان ها،فعالیت های آتشفشانی در جهان،آتشفشان های آمریکا و روسیه و خطرات احتمالی ناشی از فوران آتشفشان ها مورد بررسی قرار می گیرد

........................................

http://volcanoes.usgs.gov/About/What/Monitor/Deformation/GrndDefrm.html

این سایت به ارائه مطالبی درباره اتشفشان ها،خروج ماگما و فعل و انفعالات زیر آتشفشان ها می پردازد

....................................

 نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |پنج شنبه 19 آبان 1390برچسب:,|


معرفي سايت-سایت های فعالیت کننده در زمین فضا و هواشناسی فضایی

http://www.skyscopes.com/

این سایت به بررسی و معرفی پروژهای فضایی و ره آموردهای پروژه های گذشته می پردازد

........................

http://www.space.com/news/

این سایت با ارائه آخرین اخبار درباره تحقیقات و پروژه های فضایی می پرازد

....................................

http://www.spaceweather.com/

سایت هواشناسی فضایی در این جا به ارائه اطلاعات و اخبار درباره هواشناسی و با استفاده از اطلاعات به دست آمده از فضا و به آنالیز آنها می پردازد

........................

 http://www.stsci.edu/resources/

این سایت با انستیتوی مطالعات تلسکوپی فضا تعلق دارد

.......................................

http://www.ufoartwork.com/

در این سایت با ارائه مطالبی درباره بشقاب پرندها پرداخته می شود

...........................

http://www.windows.ucar.edu/

پنجره ای رو به جهان گیتی نام انتخاب شده برای این سایت می باشد

.......................

 http://www.worldclimate.com/

در این سایت می توان آب و هوای شهرهای مهم دنیا را را از روی لیست آنها مشاهده کرد

..............................................

http://www2.jpl.nasa.gov/sl9/

در این سایت به ارائه اطلاعاتی درباره برخورد ستاره های دنباله دار شومیکری با سیاره مشتری پرداخته شده است

.............................

http://www2.jpl.nasa.gov/snc/

در این سایت به ارائه مطالبی درباره شهاب سنگهای پیدا شده در زمین که از مریخ جدا شده و به زمین برخورد کرده اند پرداخته شده

.............................

 http://xmm.u-strasbg.fr/

این سایت به ارائه مطالب و خبرهایی درباره آخرین مشاهدات و اکتشافات در جهان نجوم می پردازد

........................

www.absoluteastronomy.com/

این سایت به ارائه مطالب،تصاویر واطلاعات زیادی درباره ستاره ها،سیاره ها،منظومه ها،اجرام آسمانی و کهکشان ها می پردازد

..............................................  

www.awis.com

سایت پیش بینی شرایط آب و هوایی

...........................................

www.cfht.hawaii.edu/Temporal/SkyCalendars/

در این سایت به ارائه تقویم نجومی در سال های مختاف پرداخته شده است

...................................

www.cmf.nrl.navy.mil/clementine/clib

در این سایت می توان از ارتفاع های مختلف از طریق ماهواره سطح ماه را مشاهده کرد

...........................

www.damtp.cam.ac.uk/user/gr/public/bh-home. html

این سایت به ارائه و اطلاعات و مطالب درباره سیاه چاله ها می پردازد

......................

 www.epa.gov

در این سایت کیفیت آب و هوایی منطقه بررسی می شود

.........................

www.harmsy.freeuk.com/meteors.html

سایت افلاک نمای فضا در این جا به ارائه مطالبی درباره فضا می پردازد

.............................

www.iranastronomers.org/astro4kids/main.htm

این سایت ایرانی،نجوم برای کودکان نام دارد

...............................................

www.nasa.gov/mission-pages/shuttle/main/ index.html

این سایت به معرفی شاتل های فضایی می پردازد

........................

www.ncnerr.org

در این سایت تحقیقات بر روی خلیج کارولینای شمالی انجام شده و وضعیت آب و هوا اعلام می شود

................................

www.nineplanets.org/asteroids.html

در این سایت با ارائه اطلاعاتی درباره سیارک ها پرداخته می شود

...................................

 www.nineplanets.org/jupiter.html

در این سایت به معرفی و ارائه اطلاعات درباره سیاره مشتری پرداخته می شود

..........................

www.nineplanets.org/mars.html

در این سایت به معرفی و ارائه اطلاعات درباره سیاره مریخ پرداخته می شود

...........................

www.nineplanets.org/mercury.html

در این سایت به معرفی و ارائه اطلاعات درباره سیاره عطارد پرداخته می شود

.............................

www.nineplanets.org/neptune.html

در این سایت به معرفی و ارائه اطلاعات درباره سیاره نپتون پرداخته می شود

.......................

www.nineplanets.org/pluto.html

در این سایت به معرفی و ارائه اطلاعات درباره سیاره پلوتو پرداخته می شود

....................

www.nineplanets.org/saturn.html

در این سایت به معرفی و ارائه اطلاعات درباره سیاره زحل یا کیوان پرداخته می شود

........................

www.nineplanets.org/uranus.html

در این سایت به معرفی و ارائه اطلاعات درباره سیاره اورانوس  پرداخته می شود

.....................

www.orbital.com/SpaceLaunch/

در این سایت به معرفی انواع سیستم های پرتاب ماهواره و موشک های فضایی پراخته می شود

....................

www.persiansky.com

این سایت به ارائه مطالبی درباره نجوم به زبان فارسی می پردازد

.........................

www.pewclimate.org

در این سایت مطالبی درباره تغییرات آب و هوایی در سطح جهان،اثرات محیطی،تعلیم و اموزش و کنفرانس ها موجود است

...................

www.planetarybiology.com

د راین سایت مطالبی درباره کشف،تجزیه و تحلیل تئوری زیستی سیارات،پدیده خلقت و زندگی نسبت جهان موجود می باشد

......................................

www.seds.org/messier/more/mw.html

کهکشان راه شیری نام این سایت می باشد

......................

www.solarviews.com

در این سایت مطالبی درباره ستاره ها و سیاره های منظومه شمسی،اطلاعات علمی و تاریحچه کشف فضا موجود می باشد

....................

www.solarviews.com/eng/neptune.htm

این سایت به بررسی و معرفی سیاره نپتون پرداخته است

................................

www.solarviews.com/eng/saturn.htm

این سایت به بررسی و معرفی سیاره زحل پرداخته است

..................

www.solarviews.com/eng/uranus.htm

این سایت به بررسی و معرفی سیاره اورانوس پرداخته است

.............

www.solarviews.com/eng/venus.htm

این سایت به بررسی و معرفی سیاره زهره پرداخته است

............

www.worldbiomes.com

در این سایت پنج منطقه آب و هوایی مهم در سطح کره زمین گزارش می شود

.....................

www.worldclimate.com

در این سایت اب و هوا و تاریخچه میانگین آب و هوا در هر منطقه موجود است

.......................

در این سایت به نام امواج کهکشان راه شیری،به بررسی و ارائه مطالبی درباره انواع امواج دریافت شده از این کهکشان توسط تلسکوپ های قدرتمند پرداخته می شود

http://adc.gsfc.nasa.gov/mw/milkyway.html

........................................

 این سایت به معرفی سیستم هواشناسی پیشرفته ماهواره ای می پردازد

 http://aim.hamptonu.edu/

...........................

این سایت به معرفی گروه تحقیقاتی شهاب شناسی ناسا می پردازد

http://aio.arc.nasa.gov/~leonid/

...................................

سیاه چاله ها و ستارگاه نوترونی نام برگزیده برای این سایت می باشد

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/htmltest/rjn-bht.html

.............................

در این سایت به ارائه آرشیوی از اطلاعات و تصاویر مربوط به ماموریت های فضایی مختلف پرداخته شده است

 http://archive.stsci.edu/

...............................

 در این سایت به ارائه کتابی الکترونیکی درباره مناطق کوانتومی در نزدیکی سیاه چاله ها پرداخته می شود

http://arxiv.org/abs/hep-th/9801025

...........................

این سایت خود را تحت عنوان معرفی کننده استانداردهای نجوم و ستاره شناسی معرفی می کند

http://ascom-standards.org/

.....................

تاثیرات خورشید بر روی حرارت زمین عنوان مورد بررسی در این سایت می باشد

http://btc.montana.edu/ceres/html/Suns/suns1.html

.......................

 

ای سایت را می توان یک شبکه برای منجمان و رصد کنندگان آماتوری محسوب کرد که توسط دانشگاه کلمبیا در امریکا پشتیبانی می شود

http://cba.phys.columbia.edu/

.....................

این سایت به ارائه و توضیح درباره یکی از روش های جدید در رصد آسمان می پردازد که آن روش استفاده از اشعه ایکس در رصد اجرام است

 http://chandra.harvard.edu/

......................

در این سایت به رصد فضا به وسیله اشعه ایکس پرداخته می شود

http://chandra.harvard.edu/xray-sources/ neutron-stars.html

.......................

در این سایت به معرفی یک مرکز پیش بینی آب و هوا در سطح بین المللی پرداخته می شود

http://cirrus.sprl.umich.edu/wxnet/

......................

سایت انجمن کانی شناسی

http://cms.lanl.gov/

.........................

http://earthobservatory.gov

در این سایت به عکس ها و فضاپیماها پرداخته می شود

...................................

http://earthobservatory.nasa.gov/

در این سایت به مشاهدات و رصد زمین پرداخته می شود

................................

http://echo.jpl.nasa.gov/

مرکز تحقیقاتی راداری سیارک ها: این سایت به ارائه نتایج آخرین تحقیقات و ارائه مقالاتی درباره این اجرام آسمانی می پرازد

............................................

http://eclipse.span.ch/

در این سایت میتوان به مطالب جالبی درباره ستاره ها،سیارات،طوفان و گردبادها و نجوم دسترسی پیدا کرد

............................................

http://mars-news.de/

این سایت به ارائه مطالبی درباره اخبار و اکتشافات و رویدادهای اتفاق افتاده درباره سیارات و ستارگان و اجرام آسمانی می پردازد

..............................................

http://maxim.gsfc.nasa.gov/

این سایت به معرفی و بررسی پروژه MAXIM که اختصاری از تصویربرداری از کیهان با اشعه X می باشد،می پردازد

.................................................

http://messenger.jhuapl.edu/

این سایت به نام MESSENGER درباره سیاره عطارد به اطلاع رسانی می پردازد

............................................

http://pds.jpl.nasa.gov/planets/choices/mercury1.htm

این سایت به ارائه مطالبی درباره سیاره عطارد می پردازد

.................................................

http://pds.jpl.nasa.gov/planets/choices/saturn1.htm

ارائه مطالبی درباره سیاره زحل یا کیوان

.........................................

http://pluto.jhuapl.edu/

برسی ماموریت کمربند کویپر سیاره پلوتو

............................................

http://savi.sourceforge.net/

ارائه نرم افزاری جهت شبیه سازی رفتار ماهواره ها در مدار زمین

..................................................

http://sci.esa.int/science-e/ www/area/index.cfm?fareaid=13

معرفی ماهواره های پرتاب شده توسط انسان به فضا

..................................

http://space.jpl.nasa.gov

این سایت تصاویر رنگی از سیارات و قمر های مصنوعی منظومه شمسی در اختیار می گذارد

.......................................


نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |پنج شنبه 19 آبان 1390برچسب:,

|


معرفي سايت-سایت های فعالیت کننده در زمینه آب و خاک

http://www.wrm.or.com/

سازمان مدیریت منابع آب

............................

www.chesapeakebay.net

در این سایت ذخیره سازی منابع آب،آلودگی های خلیج،دانشجویان،معلمان،تصفیه آب و مجلات پرداخته شده است

...........................................

www.groundwater.org

در این سایت مطالبی درباره آب های زیرزمینی،اخبار،مقالات،کنفرانس ها و منابع اطلاعاتی موجود است

............................

www.rmi.org

در این سایت مطالی درباره منابع طبیعی،انرژی،عمران و آبادانی،تجارت،آب و هوا،حمل و نقل،منابع و ذخایر آب موجود است

.....................

 http://soil.scijournals.org/

این سایت به ژورنال تخصصی مرکز تحقیقات خاک آمریکا تعلق دارد

....................................

 http://soils.usda.gov/education/resources/k-12/ lessons/profile/

ارائه یک ژورنال تخصصی درباره خاک

........................................

http://water.usgs.gov

در این سایت منابع آب در سطح آمریکا،چشمه ها،نهرها،چاه ها،کانال ها،راه های فاضل آب،دریاچه ها،حوضچه ها،نحوه استخراج آب و آب های سطحی و زیر زمینی مورد بررسی قرار می گیرد

..............................

 

 نوشته شده توسط رامين اسماعيلي | لينک ثابت |پنج شنبه 19 آبان 1390برچسب:,|


آخرين مطالب
بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-هیپیدیومورف گرانولار (Hypidiomorphic granular) یا هیپ اوتومرف گرانول
بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-فنوکریست-مگافنوکریست-میکروفنوکریست
بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-دروزه یا حفرات میارولیتی
بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت ویتروفیری-بافت فلسوفیری-بافت اورتوفیری
بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت واریولیتی-واریول ها
بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت واریولیتی-واریول ها
بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت های کلاستیکی
بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت نمدی یا نمد مانند
بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میلونیتی
بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میلونیتی
بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت میرمکیتی
بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت گرافیکی
بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت گرافیکی
بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کومولوفیری یا بافت گلومروپورفیری
بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت کاتکلاستیکی
بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت غربالی
بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت شلیرین
بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت سری ایت
بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دیکتی تاکسیتی
بافت ها-انواع بافت سنگهاي آذرين-بافت دانه ای یا گرانولار (Granular tetture)


موضوعات
دانلود دانلود نرم افزار دانلود کتاب و جزوه دانلود آموزش نرم افزار دانلود اطلس کانیها و سنگها دانلود ماهنامه ها دانلود مقاله معرفي سايت بافت ها انواع سنگ انواع بافت سنگهاي آذرين انواع بافت سنگهاي دگرگوني انواع بافت سنگهاي رسوبي ساخت انواع سنگ انواع ساخت سنگ آذرين انواع ساخت سنگ دگرگوني انواع ساخت سنگ رسوبي
پيوند وبلاگ

تجهیزات و ماشین الات معادن وبلاگ شخصی نویسنده این وبلاگ دانشگاه صنعتي بيرجند کیت اگزوز دکوراسیون داخلی کناف زنون قوی چراغ لیزری دوچرخه لیست پروژهای ساختمانی همسریابی گروت درگاه پرداخت

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان معدن و زمين و آدرس mine-earth.LoxBlog.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

فال حافظ

جوک و اس ام اس

قالب های نازترین

زیباترین سایت ایرانی

جدید ترین سایت عکس

نازترین عکسهای ایرانی

آرشيو
آبان 1390
تير 1390
خرداد 1390
ارديبهشت 1390
فروردين 1390

javahermarket

نويسندگان
نويسنده وبلاگ :
رامين اسماعيلي
آمار سايت
لوگوي دوستان
موزيک و کد جاوا

ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 39
بازدید دیروز : 71
بازدید هفته : 130
بازدید ماه : 241
بازدید کل : 67790
تعداد مطالب : 61
تعداد نظرات : 3
تعداد آنلاین : 1